ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ ASEM Work Placement Programme

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ ASEM Work Placement Programme

อ่าน 992 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กุมภาพันธ์ 2561