สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความร่วมมืองดการจัดสอบ และกิจกรรมต่างๆ ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาขอความร่วมมืองดการจัดสอบ และกิจกรรมต่างๆ ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

อ่าน 80 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560