คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science Laboratory

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science Laboratory

อ่าน 401 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 มกราคม 2561

              วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science Laboratory โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการประจำส่วนงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรมาให้คำแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายให้กับบุคลากรที่สนใจ สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาฯเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการให้บริการดังนี้
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 น. - 08.30 น. และ 16.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์                 เวลา 06.00 น. - 17.00 น.