คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะในการทำงานกับโครงการ Startup

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะในการทำงานกับโครงการ Startup

อ่าน 520 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 มกราคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. สนับสนุนนักศึกษาของคณะเข้าร่วมโครงการ Startup เพื่อฝึกทักษะในการทำงาน โดยมีหลักสูตรแนะนำ 3 หลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดPDFไฟล์

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ อ.ดร.พีรพงษ์  พรวงศ์ทอง ที่ email  peerapong.p@sci.kmutnb.ac.th