ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์

อ่าน 2,468 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
6 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด