คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่าน 438 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มกราคม 2561

             คณะครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พาคณะครูและนักเรียนโรงเรียน Robert - Gerwig Gymnasium, Hausach จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดี ให้การต้อนรับพร้อมผู้บริหารของคณะ ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดรอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพูดคุย ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นวิชาชีววิทยาและฟิสิกส์ให้กับกลุ่มนักเรียนชาวเยอรมัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ดูภาพเพิ่มเติม (คลิ๊ก)