มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 9

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 9

อ่าน 1,035 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มกราคม 2561

ดูรายรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก<<<

ดาวน์โหลด