ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน การจัดประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน การจัดประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10

อ่าน 209 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 มกราคม 2561

         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี จะจัดการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10 (PERCH-CIC Congress for Innovation in Chemistry) ภายใต้หัวข้อ Contributing Expertise for THAILAND 4.0 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพด้านการวิจัยของสมาชิกเปิดโอกาสให้อาจารย์และผู้ช่วยวิจัย ได้มีโอกาสเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณื ปรึกษาปัญหางานวิจัย นำไปสู่การขยายองค์ความรู้และการทำงานร่วมกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก<<<