ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควเรียนดี ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควเรียนดี ประจำปี 2561

อ่าน 2,976 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 ธันวาคม 2560

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก อ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์สำหรับเข้าศึกษาต่อ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.