ทุนโครงการฝึกอบรมสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากร เสนอชื่อสมัครขอรับทุน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 9 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

ทุนโครงการฝึกอบรมสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากร เสนอชื่อสมัครขอรับทุน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 9 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

อ่าน 205 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ธันวาคม 2560