ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท (ทุนแข่งขัน) ประจำปี 2561

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท (ทุนแข่งขัน) ประจำปี 2561

อ่าน 1,153 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 ธันวาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร


- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

- กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนดแต่ละหน่วยทุน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0

- ไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม>>> คลิ๊กที่นี่<<<

ดาวน์โหลด