ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี ๒๕๖๑

อ่าน 259 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 พฤศจิกายน 2560