สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานเข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาของหน่วยงานเข้าร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

อ่าน 137 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560