ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 7” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 7” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อ่าน 694 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 7” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2561เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำงาน รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงานในอนาคต