ประมวลภาพและกิจกรรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560  >>>clickhere

พิธีปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560  >>>clickhere

25 ตุลาคม 2560