คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมณตรี

17 ตุลาคม 2560

ห้องภาพ