ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

อ่าน 524 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2560
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. กำหนดจัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (King Mongkut's Standardized English Proficiency Test Project) (K-StEP TEST) ครั้งที่ 4 ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลด>>>ใบสมัครที่นี่<<<