สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1/2560 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ.

สรุปรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1/2560 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ.

อ่าน 891 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 กันยายน 2560