บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาการมอบทุนการศึกษา

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาการมอบทุนการศึกษา

อ่าน 1,057 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560