บ. พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

บ. พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน

อ่าน 858 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560