บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในปี 2561

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในปี 2561

อ่าน 1,793 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560