คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมผู้แทนถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมผู้แทนถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

อ่าน 619 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 สิงหาคม 2560

           เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรของคณะ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ