ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

อ่าน 603 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 สิงหาคม 2560

        องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี