มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560

มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560

อ่าน 1,288 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 สิงหาคม 2560

สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ที่ กรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลด
375 KB 551