ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาฟิสิกส์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์และวิชาฟิสิกส์

อ่าน 474 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 กันยายน 2559
ดาวน์โหลด