ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ ( Thailand research Expo 2017)"

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ ( Thailand research Expo 2017)"

อ่าน 690 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2560

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ ( Thailand research Expo 2017)"  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ผู้เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th