นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโอกินาวา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโอกินาวา

อ่าน 1,057 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 กรกฎาคม 2560

        นางสาวพีรดา  โชคชัยธนาวิวัฒน์ และ นางสาวจิตรทิวา ทับนาค นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มจพ-โอกินาวา ฝึกอบรมและวิจัยด้าน Fermented Food and Beverage Production และ Analysis of flavor Training ณ Department of Bioresources Engineering, National Institute of Technology, Okinawa College ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ภายใต้การดูแลของ Associate Professor Dr.Tamaki YASUTOMO และ ศาสตราจารย์ ดร. วิไล รังสาดทอง

ติดตามภาพข่าวและเนื้อหาเพิ่มเติม >>>คลิ๊กที่นี่<<<