ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง  "การพิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560"

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง "การพิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560"

อ่าน 1,962 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


เรื่อง การพิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560


     ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560 พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพจากเว็บไซต์ https://health.icit.kmutnb.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 แล้วนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มิถุนายน2560 เวลา 08.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.)

                                          

                                                                  งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

                                                                   โทร 02 555 2000 ต่อ 4210, 4220