ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2567

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดการรับสมัครจากไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้ 

13 กรกฎาคม 2566

เอกสาร