สรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่าน 2,358 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤษภาคม 2560

ตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (TMO) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ สำหรับนักเรียนของศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

1. นาย พงศ์ปกรณ์ จิระชัยประสิทธิ (อู๋)        ได้รางวัล เหรียญเงิน

2. ด.ช. ประภัสสร์ ฤกษ์สำราญ (สาย)          ได้รางวัล เหรียญทองแดง

3. นาย ณัฐธนินทร์ จูงาม (ฟาร์ม)

4. นาย พนธกร จักรภพโยธิน (อะตอม)

5. นาย ธนพล หอมเดิม (พล)

6. นาย สิทธิพล บุษราผู้พึ่งธรรม (โกเหลียง)

สรุปผลการแข่งขันทางศูนย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรวม 2 รางวัล ได้แก่  1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

สรุปผลการแข่งขัน