มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการสรรหาผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดการสรรหาผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

อ่าน 853 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด