ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในปี 2561

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 3 อัตรา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤษภาคม 2560

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท/ตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

บริษัทในเครือเซนทาโก ประสงค์รับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาหรือกำลังจบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขาวิชา

บริษัทในเครือเซนทาโก ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรครบวงจรประสงค์รับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาหรือกำลังจบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขาวิชา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาวิชาต่างๆ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองจนถึง วันที่ 4 พ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.สาธุประดิษฐ์ 41

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560