ประกาศรับสมัครงาน

มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 26"

นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพงานปฏิบัติการหลายอัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพงานปฏิบัติการหลายอัตรา ในสาขา FT AT AS IMI(อุตสาหกรรม)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มกราคม 2561

โครงการฝึกงานกับไทยสมุทร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทำงาน

กำหนดการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 ธันวาคม 2560

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบปกติ 6 เดือน และ แบบ WIL 12 เดือน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ธันวาคม 2560

บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปี 2561

สาขาวิชาที่รับสมัคร ได้แก่ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระดับชั้นปีที่ 3 และ 4

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ย. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 7” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยที่สนใจและอยากเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อิษฐาภรณ์ โพธิ์คำ – เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ได้ที่ 02-785-5870

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน ตำแหน่ง Programmer จำนวน หลายอัตรา

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน ตำแหน่ง Programmer จำนวน หลายอัตรา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

บริษัท PPG Coatings (Thailand) Co.,Ltd. มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

บริษัท PPG Coatings (Thailand) Co.,Ltd. มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560