ประกาศรับสมัครงาน

มจพ. รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 มิถุนายน 2561

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคลากรและสมัครสอบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 มิถุนายน 2561

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561