สมัครงาน

บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปี 2561

สาขาวิชาที่รับสมัคร ได้แก่ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระดับชั้นปีที่ 3 และ 4

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ย. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 7” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยที่สนใจและอยากเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อิษฐาภรณ์ โพธิ์คำ – เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ได้ที่ 02-785-5870

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน ตำแหน่ง Programmer จำนวน หลายอัตรา

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน ตำแหน่ง Programmer จำนวน หลายอัตรา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

บริษัท PPG Coatings (Thailand) Co.,Ltd. มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

บริษัท PPG Coatings (Thailand) Co.,Ltd. มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในปี 2561

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ สจล. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 3 อัตรา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤษภาคม 2560

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในคุณวุฒิปริญญาโท/ตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

บริษัทในเครือเซนทาโก ประสงค์รับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาหรือกำลังจบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขาวิชา

บริษัทในเครือเซนทาโก ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรครบวงจรประสงค์รับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาหรือกำลังจบการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่าในสาขาวิชา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาวิชาต่างๆ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองจนถึง วันที่ 4 พ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.สาธุประดิษฐ์ 41

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560