ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561

บริษัท เอส.เอ็นเค ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา

บริษัท เอส.เอ็นเค ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และ เจ้าหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้า

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561

บริษัท อินทิกริตี้ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท อินทิกริตี้ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มีนาคม 2561

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ ASEM Work Placement Programme

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งข้อมูลมายังศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ภายในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กุมภาพันธ์ 2561

มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 26"

นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพงานปฏิบัติการหลายอัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพงานปฏิบัติการหลายอัตรา ในสาขา FT AT AS IMI(อุตสาหกรรม)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มกราคม 2561

โครงการฝึกงานกับไทยสมุทร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทำงาน

กำหนดการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 ธันวาคม 2560