ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงาน Hacking Health Bangkok Hackathon 2019

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กรกฎาคม 2562

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบและนำไปปฏิบัติในรั้ว มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
13 มิถุนายน 2562