ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย โครงการ Science Exhibition Day 2018

รับสมัครสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 เมษายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนมอบเงินและสิ่งของอุปโภค บริโภค บริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 เมษายน 2561

ประกาศคะแนนสอบ Chemistry for Engineers 040113001 (EP และ เสริมทักษะ) Sections 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศคะแนนสอบ Chemistry for Engineers 040113001 (EP และ เสริมทักษะ) Sections 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นายปิยะวัฒน์ สุธา
29 มีนาคม 2561

ประกาศคะแนนสอบ Chemistry for engineers 040113001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศคะแนนสอบ Chemistry for engineers 040113001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มีนาคม 2561

ประกาศแจ้งกำหนดการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแจ้งกำหนดการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มีนาคม 2561

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มีนาคม 2561

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา CHEMISTRY FOR SCIENTISTS (40113003) ปีการศึกษา 2560/2 ตอนที่ 2

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา CHEMISTRY FOR SCIENTISTS (40113003) ปีการศึกษา 2560/2 ตอนที่ 2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 มีนาคม 2561

นักศึกษาสถิติประยุกต์ รับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560

นักศึกษาสถิติประยุกต์ รับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มีนาคม 2561

พิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Rajavithi Service Hacking ภายใต้หัวข้อ “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ”

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Rajavithi Service Hacking ภายใต้หัวข้อ “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mathias Lindemann สอนในรายวิชา Image Processing

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mathias Lindemann ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Applied Science Bremerhaven มาสอน Block Course ในรายวิชา Image Processing

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กุมภาพันธ์ 2561