ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Soon Chun Hyang University ประเทศเกาหลีใต้

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Soon Chun Hyang University ประเทศเกาหลีใต้

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดให้มีการประกวดโครงการ จิตอาสาของนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 เมษายน 2561

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย โครงการ Science Exhibition Day 2018

รับสมัครสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 เมษายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นตัวแทนมอบเงินและสิ่งของอุปโภค บริโภค บริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 เมษายน 2561

ประกาศคะแนนสอบ Chemistry for Engineers 040113001 (EP และ เสริมทักษะ) Sections 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศคะแนนสอบ Chemistry for Engineers 040113001 (EP และ เสริมทักษะ) Sections 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นายปิยะวัฒน์ สุธา
29 มีนาคม 2561

ประกาศคะแนนสอบ Chemistry for engineers 040113001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศคะแนนสอบ Chemistry for engineers 040113001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มีนาคม 2561

ประกาศแจ้งกำหนดการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแจ้งกำหนดการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มีนาคม 2561

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มีนาคม 2561

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา CHEMISTRY FOR SCIENTISTS (40113003) ปีการศึกษา 2560/2 ตอนที่ 2

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา CHEMISTRY FOR SCIENTISTS (40113003) ปีการศึกษา 2560/2 ตอนที่ 2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 มีนาคม 2561

นักศึกษาสถิติประยุกต์ รับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560

นักศึกษาสถิติประยุกต์ รับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มีนาคม 2561