ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปี พ.ศ. 2561

ประกาศผลรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 สิงหาคม 2561

พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018 (14th TOI)

พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018 (14th TOI)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มิถุนายน 2561

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือและเยี่ยมชม Chung - Ang University ณ ประเทศเกาหลี

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือและเยี่ยมชม Chung - Ang University ณ ประเทศเกาหลี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 เมษายน 2561

นักศึกษา 3 ทีมของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผ่านการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ Startup Thailand League

นักศึกษา 3 ทีมของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผ่านการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ Startup Thailand League

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 เมษายน 2561

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Soon Chun Hyang University ประเทศเกาหลีใต้

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Soon Chun Hyang University ประเทศเกาหลีใต้

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดให้มีการประกวดโครงการ จิตอาสาของนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 เมษายน 2561