ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดโลโก้ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดโลโก้ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มิถุนายน 2560

ประกาศขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั้งหมด

ประกาศขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั้งหมด

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มิถุนายน 2560

กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านรักษาดินแดน (วิชาทหาร)

กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านรักษาดินแดน (วิชาทหาร)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov. 2017

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov. 2017

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการHOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัด "การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HOW TO PITCH TO GET FUNDING ? วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง "การพิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560"

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) 2560 พิมพ์ใบนัดตรวจสุขภาพจากเว็บไซต์ https://health.icit.kmutnb.ac.th

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 มิถุนายน 2560