ประกาศคณะ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 กันยายน 2561