ประกาศคณะ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 กันยายน 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การจัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม - จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561"

ประกาศและกำหนดการ การจัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม - จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 สิงหาคม 2561