การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

เกณฑ์ กพอ. พศ. 2561

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
18 กันยายน 2564

เกณฑ์ กพอ. พศ. 2563

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
18 กันยายน 2564

การประเมินการสอน

อาจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
2 พฤศจิกายน 2564