กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมณตรี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมณตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพและกิจกรรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพและกิจกรรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 - 25 ตุลาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 ตุลาคม 2560

วันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561

จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคาร 75 และ อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 กุมภาพันธ์ 2561