อบรม

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Japan Business Workshop

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 สิงหาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหน่วยไตเทียมด้วยการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 2

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 เมษายน 2561